Ugięciomierz dynamiczny FWD (Falling Weight Deflectometer)

Ugięciomierz dynamiczny FWD (Falling Weight Deflectometer)

Ugięciomierz dynamiczny FWD służy do określania nośności konstrukcji drogowej poprzez rejestrację czaszy ugięć pod wpływem obciążenia dynamicznego KEYWORDS: badania ugięć nawierzchni, belka Benkelmana, FWD, nośność, żywotność nawierzchni, czasza ugięć, FWD

SRT - Przyczepa dynamometryczna do pomiaru współczynnika tarcia nawierzchni

 
SRT(Skid Resistance Tester) 
Urządzenie do pomiaru współczynnika tarcia nawierzchni

Urządzenie umożliwia określenie antypoślizgowych właściwości nawierzchni drogowej przy pełnej - 100% blokadzie opony testowej. Urządzenie spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu MTiGM z dnia 2 marca 1999 Dz.U.1999.43.430 oraz z 16 stycznia 2002 Dz.U.2002.12.116.        KEYWORDS: SRT, szorstkość nawierzchni, pomiar współczynnika tarcia, Skid Resistance Tester, makrotekstura nawierzchni, srt-2, srt-3, srt-4

Profilograf laserowy do pomiaru równości podłużnej IRI

 
POMIAR IRI 
Profilograf laserowy do pomiaru równości podłużnej IRI

W naszej ofercie znajdą Państwo urządzenia profilometryczne typu High-Speed do pomiaru IRI oraz równości poprzecznej - badanie koleiny. Dostępne są systemy jednokanałowe i wielokanałowe w zależności od potrzeb klienta. Urządzenie spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu MTiGM z dnia 2 marca 1999 Dz.U.1999.43.430 oraz z 16 stycznia 2002 Dz.U.2002.12.116.        KEYWORDS: wskaźnik IRI, profilograf laserowy, pomiar równości podłużnej i poprzecznej,

Profilograf ręczny typu Walking Profiler


Profilograf ręczny
Walking Profiler
Pomiar wskaźnika IRI oraz jednoczesny pomiar planografem

Profilograf ręczny typu Walking Profiler jest urządzeniem służącym do wykonywania pomiarów równości podłużnej nawierzchni drogowych metodą profilometryczną (IRI, International Roughness Index) oraz może realizować pomiar symulując przejazd planografem.              KEYWORDS: wskaźnik IRI, profilograf ręczny, pomiar równości podłużnej, Walking Profiler, planograf

Ugięciomierz belkowy Benkelmana


Benkelman
Ugięciomierz belkowy Benkelmana
Urządzenie do pomiaru ugięć konstrukcji nawierzchni drogowych

Ugięciomierz belkowy Benkelmana służy do badania ugięć konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych pod obciążeniem normowym wynoszącym 10 lub 8 ton na oś bliźniaczą samochodu ciężarowego...             KEYWORDS: badania ugięć nawierzchni, belka Benkelmana, FWD, nośność, żywotność nawierzchni, czasza ugięć

Witamy na stronie internetowej firmy PNEUMOTECHNIKA Sp. z o.o.

Nasza firma zajmuje się produkcją oraz sprzedażą aparatury pomiarowej dla laboratoriów drogowych jak również świadczy usługi poprzez wyspecjalizowane trzy pracownie:

  • geotechniki,
  • inżynierii materiałowej,
  • oraz diagnostyki nawierzchni.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą handlową.

  W naszej ofercie znajdą Państwo urządzenia tj.:
- jednokanałowe profilografy laserowe (wskaźnik IRI),
- wielokanałowe urządzenia profilometryczne (IRI, koleina, geometria drogi, diagnostyka nawierzchni, SOSN),
- profilografy ręczne typu Walking Profiler (pomiar IRI),
- urządzenia ręczne typu Walking Profiler działające jako planograf (BN-68/8931-04),
- mobilne laboratoria drogowe do diagnostyki nawierzchni (profilometria, fotorejestracja korytarza drogi),
- planografy z cyfrową rejestracją danych (standardowe, zgodne z normą BN-68/8931-04),
- urządzenia do pomiaru współczynnika tarcia nawierzchni (SRT, szorstkość),
- systemy do wideo lub fotorejestracji korytarza drogi ze standardowym pozycjonowaniem GPS,
- precyzyjne systemy pozycjonowania do zastosowań w aplikacjach mobilnych (GPS, z korektą IMU),
- ugięciomierze belkowe Benkelmana,
- aparaty VSS do pomiarów nośności i odkształcenia gruntu,
- FWD (Falling weight deflectometer), HWD – do pomiaru czaszy ugięć konstrukcji drogowych metodą dynamiczną,
- urządzenia chłodnicze do prób mrozoodporności (automatyczna komora do badań mrozoodporności),
- urządzenie do pomiaru hałaśliwości nawierzchni drogowych,
- urządzenia do pomiaru odblaskowości oznakowania poziomego.

  Działalność usługowa:
- pomiary równości profilografem laserowym (wskaźnik IRI),
- pomiary szorstkości nawierzchni urządzeniem SRT (pomiar współczynnika tarcia),
- pomiary nośności konstrukcji drogowych,
- wideorejestracja i fotorejestracja korytarza drogi,
- badania geotechniczne (VSS, płyta dynamiczna, zagęszczenie gruntu),
- badania laboratoryjne gruntu, kruszyw, betonów i mieszanek mineralno-asfaltowych,
- badania typu MMA wrac z opracowaniem recept,
- inne.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.